Magen David
Kedoshei Israel Logo
Beit Knesset Text
Kehilat Kedoshei Israel Text
 

זמנים ומועדים
פרשת השבוע
וישב
זמנים
זמן הדלקת נרות
16:19
מוצאי שבת
17:23
תפילות יום חול
שחרית
05:45
מנחה
16:25
ערבית
17:25
תפילות - שבת
מנחה ערב שבת
16:29
שחרית
08:00
מנחה
16:19
ערבית מוצ"ש
17:20

 אתר חדש לקהילה


 

Loading

בית כנסת ומרכז קהילתי "קדושי ישראל"

מי אנחנו ?

בית הכנסת "קדושי ישראל" הוקם ע"י ניצולי שואה בשנות החמישים.

ר' שמואל קייזלר ז"ל הגיע בתחילת שנות הששים והוא היה הכוח המניע בקבוצה, לעבור לבניין קבע יפה בו שוכן בית הכנסת עד היום.

Beit HaKnessetכאמור, רוב המתפללים היו ניצולי שואה אשר בינתיים רובם נפטרו.

היום השתנה הרכב המתפללים וקיים תהליך הטרוגניזציה ומתכנסים בו ממוצאים שונים ( יוצאי מרוקו, תימן, אתיופיה, תוניס, רוסיה וארצות הברית )ומאורח חיים שונה (דתיים ושאינם דתיים).

כיום, בית הכנסת הוא מקום שנעים לפגוש בו אנשים ואלוקים.

נוסח התפילה ספרד ונאמן לנוסח מקימי בית הכנסת.

אחד הדברים המיוחדים בבית הכנסת הוא שנאמרות ברכות לשלום המדינה, לשלום החיילים ולהחזרתם של השבויים והנעדרים הועד הנוכחי החליט על שינוי מהותי שעליו לחולל כדי להתפתח: להפוך מבית כנסת למרכז קהילתי (שינוי שעתיד לחול בכל בתי הכנסת בישראל בעשורים הבאים).

בית כנסת הוא מקום שמתפללים בו ואחר כך הולכים הביתה.

מרכז קהילתי הוא מקום שוקק חיים כל הזמן ומחזק את הזהות היהודית (לפרושיו השונים) וחשוב יותר הקשר שנוצר בין המשפחות.

גם הגדרת תפקיד הרב השתנתה.

תפקיד רב קהילתי קבל משמעות חדשה הרבה מעבר לעניינים הלכתיים .

לדוגמה, כחלק מפעילותו יצר הרב קשר עם בתי ספר שאינם דתיים , עם ארגון ניצולי השואה בעיר ועם אנשים שיש להם בעיות כלכליות (יש לנו קופת גמ"ח לסיוע).

אנו עסוקים בפיתוח המקום למרכז קהילה : אולם (לאירועים , להרצאות, לסדנאות), מקווה טהרה, חדרי אירוח, ספריה , מרכז הדרכה לתודעת השואה וחקלאות קהילתית ( כן, החיבור בין אדם לאדמה).

אנו מזמינים אותך להיות שותף בפרויקט זה.

יש להדגיש שארגון "רבני צוהר" מסייע לנו לממש את תוכניתנו.