Magen David
Kedoshei Israel Logo
Beit Knesset Text
Kehilat Kedoshei Israel Text
 

זמנים ומועדים
פרשת השבוע
וישב
זמנים
זמן הדלקת נרות
16:19
מוצאי שבת
17:23
תפילות יום חול
שחרית
05:45
מנחה
16:25
ערבית
17:25
תפילות - שבת
מנחה ערב שבת
16:29
שחרית
08:00
מנחה
16:19
ערבית מוצ"ש
17:20

 אתר חדש לקהילה


 

מפת הגעה

   

הגעה מכיוון צפון [מערב]: (חצים קחולים)

פונים מזרחה לכביש 35 בצומת פלוגות ונוסעים ישר עד לכניסה לקרית גת.

פונים ימינה לשדרות לכיש, ממשיכים לנסוע ישר וחולפים על פני 3 רמזורים שד' לכיש.

פונים ימינה לשדרות העצמאות ונוסעים ישר עד לכיכר, פונים שמאלה לרחוב הרימון ונוסעים ישר.

(חצים אדומים) פונים ימינה בכניסה השנייה, למשעול אפרסמון (ליד ההום סנטר) מיד ימינה להפרדס לאחר כ-100 מטר פונים שמאלה למגרש חנייה בית הכנסת לפניך.

 

הגעה מכיוון דרום: (חצים סגולים)

פונים מזרחה מכביש 40 לכביש 3444 ונוסעים ישר עד הכיכר השניה שבה פונים שמאלה לשדרות העצמאות ונוסעים ישר עד הכיכר הבאה ובה ופונים ימינה לרחוב הרימון.

(חצים אדומים) נוסעים ישר עד להום סנטר ומיד פונים שמאלה למשעול אפרסמון, מיד ימינה להפרדס לאחר כ-100 מטר פונים שמאלה למגרש חנייה בית הכנסת לפניך.

תחבורה ציבורית

בתוך העיר קוים 4 ו-1 עוצרים על רחוב הרימון קרוב לבית הכנסת.